Liên hệ với goSchool

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chúng tôi ở đây
Câu Chuyện Hoạt động

Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ mơ ước

Hãy cùng cầu nguyện, không quan trọng bạn thuộc tôn giáo nào. Chào bạn, tôi là Ka Bé. Bạn nghĩ đúng rồi, tôi đúng là

Câu Chuyện Hoạt động

Hành trình con bò cái

Ban cho không hẳn chỉ để nhận lại, mà ban cho là để ta biết rằng cuộc đời của mình là cuộc đời được phước

Câu Chuyện Hoạt động

Hành trình Mepu 2020

These eight shots crystallize the hard work moms put into keeping their kids alive, happy, and healthy. They might give you the inspiration you need

Câu Chuyện Gây Quỹ

350,000 Riel Cambodia từ các em nhỏ người Việt tị nạn tại Cambochia gửi về Việt Nam

[ENGLISH BELOW] Đây là số tiền 350,000 Riel Cambodia, tương đương khoảng 1,500,000 VND mà goSchool vừa nhận được từ các em nhỏ người Việt

Câu Chuyện Hoạt động

Hỗ trợ học phí năm 2019-2020 cho 3 người con của chú Nhị

[ENGLISH BELOW]Người đàn ông đứng tuổi trong hình là chú Nhị, người mà chúng tôi tình cờ gặp được trong chuyến đi thiện nguyện ở

Câu Chuyện Hoạt động

Goschool tới Đạ Đờn 2020

These eight shots crystallize the hard work moms put into keeping their kids alive, happy, and healthy. They might give you the inspiration you need

Câu Chuyện Hoạt động

Ka Nhí và Ka Bé

These eight shots crystallize the hard work moms put into keeping their kids alive, happy, and healthy. They might give you the inspiration you need