Về goSchool

Sứ mạng của GoSchool: Bày tỏ tình yêu của Chúa và trách nhiệm với người, GoSchool tồn tại với sứ mạng đồng hành những bạn trẻ khó khăn đến trường

Khải tượng: GoSchool nhìn thấy những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống qua con đường học tập, trở thành những tấm gương làm thay đổi nhận thức của cộng động mình về vai trò của việc học, và trở nên những người hữu dụng cho Chúa qua những công tác phục vụ.

Giá trị cốt lõi: Chúng ta không làm “bất chấp” để đạt được mục đích. Chúng ta neo bám vào những nguyên tắc và xem đó như kim chỉ nam trong mọi hoạt động hằng ngày. Trung Tín (kết ước) – Trách Nhiệm (minh bạch, rõ ràng, giải trình)- Chủ Tâm (mỗi việc làm phải hướng về sứ mạng) – Tin Cậy (học KT, cầu nguyện) – Tình Thân (team building) .

Lĩnh vực hoạt động: Tài trợ kinh phí học hằng tháng, Hỗ trợ học phí học kỳ/năm – Trao học bổng cho những trường hợp đặc biệt, Thăm viếng khích lệ, truyền cảm hứng

Hãy chung tay

goSchool là dự án giáo dục được lập nên nhằm mục đích khích lệ, đồng hành cùng các em nhỏ sắc tộc vùng cao trên con đường học vấn, nhằm tạo nên một cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.

Với nền tảng được đặt trên cơ sở đức tin và tình yêu thương từ Chúa Trời, mọi việc làm xuất phát từ tình yêu thương dành cho nhau, goSchool mong ước tạo được sự khích lệ và đồng hành cùng các em nhỏ sắc tộc vùng cao trên con đường học vấn, hiện thực hóa được ước mơ, để các em sẽ là nhân tố thay đổi và phát triển cộng đồng của mình trong tương lai.
ủng hộ goschool