Hành Trình Con Bò

Chúng tôi chưa biết kết quả của việc làm này sẽ tới đâu, liệu 2 năm sau, cô bò cái nhỏ lần đầu mang thai này sẽ cho ra đời 2 chú bò con, mang lại một chút tài chính để 3 đứa trẻ mồ côi cha có thể đi học như bao đứa trẻ khác; hay liệu những điều chúng tôi làm sẽ không mang lại ảnh hưởng tích cực như những gì chúng tôi mong đợi…
Dù gì đi nữa, cô bò này đã mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực cho những người liên quan:
Vị ân nhân gửi tặng sẽ thấy cuộc sống của họ sẽ thêm ý nghĩa hơn vì biết rằng cuộc đời họ là một cuộc đời có ích cho những người lân cận.
Với người nhận lãnh thì cảm thấy mình không lẻ loi trong nghịch cảnh của cuộc đời mình, sẽ sống và cố gắng hơn nữa để xứng đáng với những gì mình được nhận, sau này sẽ nhắc nhở 3 đứa con ngây dại của mình về tình yêu thương đồng loại, và lớn lên chúng sẽ phải sống có ích cho gia đình và xã hội.
Còn với chúng tôi, những người đi buôn bò bất đắc dĩ, tìm và lựa một cô bò theo túi tiền và nhu cầu trở nên việc làm khó không tưởng. Quay về Sài Gòn với làn da vẫn còn rám nắng bởi cái nắng Ninh Thuận, chúng tôi vẫn cười và nhắc nhau về hành trình con bò cái đầy ý nghĩa này.
Người ta có câu bạn ban cho bạn sẽ nhận lại, nhưng chúng tôi thì muốn nói thêm rằng: ban cho không hẳn chỉ để nhận lại, mà ban cho là để ta biết rằng cuộc đời của mình là cuộc đời được phước và là nguồn phước hạnh cho những người xung quanh, đó là điều hạnh phúc nhất của một đời người.
———-
Chương trình này nằm trong dự án giáo dục GoSchool – Tiếp sức đến trường cho trẻ em sắc tộc vùng cao.
Mọi thông tin về dự án, đóng góp và cộng tác xin liên hệ trực tiếp fanpage #GoSchoolFund hoặc email về địa chỉ: goschoolvietnam@gmail.com
———-
THE JOURNEY OF A COW
We do not know what the result of these actions will come, whether 2 years later, this little cow will conceive for the first time and give birth to 2 calves, that may help a hand school fee for the 3 fatherless children to be able to go to school like other children, or whether what we have done will leave the positive influences as we expect…
Anyway, this cow has brought many positive influences to the involved people:
The benefactor who presented this gift will find their life more meaningful knowing that their life is useful for her neighbors.
For the receiver, she feels that she is not alone in the adversity of life, and will live and make more effort to deserve what she has received, later will remind her 3 simple children of love for fellow humans, and when they grow up will live well for the family and society.
As for us, the reluctant traders who find and choose a cow at a reasonable price and meet the recipient’s demand, becoming an unexpected difficulty. Back to Saigon with a sunburn skin by the sunlight of Ninh Thuan, we still laugh and remind each other about this meaningful cow journey.
There is a saying, you give you will receive, but we would say that giving not only to receive but to know that we are blessed and are a source of blessing to people around, that is the happiest thing of life.
———–
This program belonged to the educational project, GoSchool – Wings of Dream for Highland Children.
All information and contributions, please kindly inbox directly to our fan page #GoSchoolFund or email to goschoolvietnam@gmail.com

ỦNG HỘ TẠI ĐÂY

    ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN