Quỹ Cấp Học Bổng Hằng Tháng Sinh Viên GoSchool

Quỹ Học Bổng GoSchool được dùng riêng cho công tác cấp học bổng hằng tháng cho các sinh viên đang theo học Cao đẳng – Đại học. Đối tượng được cấp không phân biệt sắc tộc, vùng miền, tôn giáo. Việc xét duyệt dựa vào các tiêu chí: hoàn cảnh gia đình, tinh thần vươn lên trong học tập và đóng góp cho cộng đồng.

Mức hỗ trợ hằng tháng: 800.000 VND/Sinh viên.

Để đảm bảo tính liên tục của việc cấp học bổng trong một năm cho một sinh viên, GoSchool sẽ dựa vào số tài chính hiện có để quyết định số lượng học bổng có thể cấp trong thời gian tiếp theo. Số lượng học bổng được cấp năm 2023-2024 là 23 em.
Số tài chính còn thừa của tất cả các chương trình gây quỹ cho các hoạt động cộng đồng sẽ được chuyển vào quỹ học bổng này (cùng một số tài khoản).

Mọi đóng góp xin gửi về số tài khoản GoSchool với nội dung [quy cap học bong]

Tài khoản minh bạch thiện nguyện GoSchool – Ngân Hàng Quân Đội Việt Nam:

MB Bank
STK: 4623
Tên người đại diện:
Huynh Tan Tuan

(Các báo cáo, giải trình định kỳ sẽ được gửi qua email được ân nhân cung cấp và đăng tại mục Báo cáo tổng kết trên website của Mục vụ).

Nếu quý vị yêu thích và muốn đóng góp cho công tác vận hành mục vụ, môn đồ hóa, huấn luyện và phát triển thế hệ kế thừa, xin vui lòng liên hệ trực tiếp các nhân sự của Mục vụ.

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TỪ GOSCHOOL

  GoSchool – Tiếp Sức Đến Trường Trẻ Em Vùng Cao
  Website: https://goschoolvietnam.com/
  Fanpage: https://www.facebook.com/GoschoolFund
  Email: goschoolvietnam@gmail.com

  ỦNG HỘ TẠI ĐÂY

   ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN