NỘP HỒ SƠ NGAY HÔM NAY

THÔNG BÁO

Mục vụ GoSchool mở đợt xét duyệt và trao năm suất học bổng cho năm em sinh viên Đại học – Cao đẳng với nội dung như sau:

Năm em được chọn sẽ được hỗ trợ hằng tháng 800.000 Đồng trong năm học 2023, được tiếp cận nguồn vay mượn tài chính quỹ GoSchool cho công việc học tập.

GoSchool xin gửi thông báo này đến phụ huynh và các em sinh viên khó khăn, cần hỗ trợ để giúp hoàn thành việc học. Hồ sơ xét duyệt học bổng xin gửi về email: goschoolvietnam@gmail.com với tiêu đề: “Hồ sơ xét duyệt học bổng 2023 – [Tên sinh viên]”.

Nội dung hồ sơ cần có các thông tin sau:

– Họ tên sinh viên
– Ngày tháng năm sinh
– Số điện thoại
– Sắc tộc
– Địa chỉ thường trú (theo CCCD)
– Tên và số điện thoại người uy tín liên quan đến người xin học bổng
– Trường Cao đẳng/Đaị học đang theo học, Ngành học
– Kết quả học tập cụ thể các học kỳ gần nhất
– Điều kiện học tập, sinh hoạt tại thành phố
– Tóm tắt ngắn gọn về hoàn cảnh cá nhân và ước mơ của mình (không quá 200 từ)

Hạn chót nhận hồ sơ: 25/02/2023

(Các em chưa được xét duyệt trong các đợt trước có thể nộp hồ sơ lại, lưu ý hồ sơ cần được chính các em viết và trình bày rõ ràng, đầy đủ thông tin)

Muốn thật hết lòng!

Mục Vụ Hỗ Trợ Giáo Dục GoSchool

– Chắp cánh ước mơ đến trường –
Website: https://goschoolvietnam.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/GoschoolFund/

Hoạt động gần đây