Sinh Viên Ksor Rin

Em Ksor Rin

  • Ngày sinh: 08/04/2001
  • Dân tộc: Gia Rai
  • Trường: Đại Học Đà Lạt.

GoSchool hỗ trợ hằng tháng: 800,000 VND (từ tháng 10/2020 đến 02/2021)

“…Ba em mất khi em chưa tròn 1 tuổi, gia đình khó khăn, nhờ sự động viên của mẹ nên Ksor quyết tâm theo đuổi việc học.

ỦNG HỘ TẠI ĐÂY

    ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN