Tranh xếp giấy chữ Faith

$49.00

Đây là những bức tranh được làm bằng cách xếp tỉ mỉ, nắn nót những mảnh giấy lại với nhau, tạo nên những hoa văn, họa tiết đẹp nhất có thể, do các em nhỏ người Việt không quốc tịch tại Cambodia làm ra. Những sản phẩm này nằm trong chương trình giáo dục, dạy nghề do mục vụ CGC đồng hành.

Danh mục: