Gây quỹ để mở rộng dự án giáo dục tại Lâm Hà – Lâm Đồng

goSchool sẽ mở rộng dự án giáo dục tại Lâm Hà – Lâm Đồng

[ENGLISH BELOW]
Năm 2020, GoSchool sẽ mở rộng dự án giáo dục tại Lâm Hà – Lâm Đồng.
Ngày 16-19/07/2020 chúng tôi sẽ lên địa phương để thực hiện công tác tiếp cận cộng đồng, tiếp xúc và xây dựng vòng kết nối với các em nhỏ nơi đây.
Theo kế hoạch thì GoSchool sẽ tổ chức 4 ngày dạy học cho 40 em học sinh cấp 3, giao lưu với khoảng 100 em học sinh nhỏ hơn. 
Chi phí thực hiện:
– Tổng chi phí: 24,800,000 VND.
Chi phí cần cho mỗi em: 177,000 VND.
Để mang tính tượng trưng, chúng tôi quy đổi 177,000 chi phí cần cho mỗi em bằng giá trị của 3 cuốn sách.
– Nhân sự GoSchool đóng góp: 10,000,000VND = 170 cuốn sách.
– Số tiền cần cộng đồng đóng góp: 14,800,000VND = 250 cuốn sách.
Nếu bạn muốn gửi “những cuốn sách” lên cho các em thì hãy cùng đồng hành với GoSchool nhé!
(chi tiết chi phí dự kiến sẽ được gửi cho những ai cần)
Địa phương Lâm Hà – Lâm Đồng là vùng đất có đông đồng bào K’Ho sinh sống, các em nhỏ sắc tộc nơi đây khá chăm học, nhưng do giới hạn trong nhận thức của cộng đồng và điều kiện kinh tế gia đình nên nhiều em phải nghỉ học ở cấp trung học.
GoSchool mong muốn sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực đến nhận thức của cộng đồng, cũng như đồng hành cùng những em nhỏ hiếu học nơi đây trên con đường tìm kiếm ước mơ của cuộc đời mình.
“Giáo dục là vũ khí mạnh nhất bạn có thể dùng để thay đổi thế giới.” – Nelson Mandela
– Muốn thật hết lòng –
GoSchool – chắp cánh ước mơ trẻ em vùng cao
In 2020, GoSchool is going to expand its education project in Lam Ha – Lam Dong.
On July 16-19, 2020, we are going to go to this locality to reach the community, to interact, and build a connection with children here.
As planning, GoSchool will organize 4 teaching days for 40 high school students, interact with around 100 younger children.
As usual, the budget needed for the trip will be partly contributed by staffs, the rest will be raised by the community with the purpose of creating a spreading and collaborative environment for sponsors who concern the educational development for upland ethnic children.
Implementation costs:
– Total estimated expenses: VND 24,800,000.
Expenses needed per child: 177,000 VND.
For symbolizing, we exchange VND 177,000 of each student’s expenses equal to the value of three books.
– Contribution from GoSchool staffs: VND 10,000,000 = 170 books.
– Contribution needed from the community: VND 14,800,000 = 250 books.
If you want to send “books” to these children, please accompany us!
(Detailed estimated expenses will be sent to those who need it)
————–
Lam Ha – Lam Dong is a land where many ethnic K’Ho people living, the local children here study hard but limited by the awareness of the community and family economic conditions, so many children here have to quit school since secondary school.
GoSchool hopes to bring a positive impact to the awareness of the community, as well as accompany the studious children here on the journey of finding their dreams.
“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela
Wholeheartedly!
GoSchool – Wings of Dream of Highland Children

Tin tức liên quan

ỦNG HỘ TẠI ĐÂY
    ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *